Založení a historie Petrohradu

Petr I. Veliký ho založil jako živé svědectví své touhy po modernizaci země a její včlenění mezi evropské velmoci. Petrohrad měl symbolizovat vymanění se ze zaostalosti a středověku, odpor proti starému Rusku a jeho původnímu hlavnímu městu, Moskvě. Město bylo založeno v roce 1703 na místě s nepříznivými přírodními podmínkami. Byl tu močál, nedostatek denního světla a hrozily časté a katastrofální záplavy. Pracovalo zde více než 40 000 švédských válečných zajatců a rolníků, z nichž mnoho zemřelo vyčerpáním a zůstalo navždy pohřbeno pod základy města. Město však rychle rostlo. Už v roce 1710 se sem z Moskvy přestěhovala carská rodina i vláda. V té době to stále ještě bylo chladné a vlhké místo a stěhování probíhalo s nevolí. Avšak brzy začalo město rozkvétat do své budoucí nádhery. Co se podařilo vybudovat si budete moci podrobně prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Petrohradu. Vznikla důmyslná uliční síť (původně navržena po vzoru Amsterdamu), bylo postaveno mnoho nových kamenných budov a paláců, pevnost a opevněné loděnice. Za krátké vlády Petrovy manželky Kateřiny I. (vládla 1725-27) a jeho vnuka Petra II. (vládl 1727-30) se dvůr přestěhoval zpět do Moskvy. Ale po nástupu Anny I. Ivanovny, dcery Ivana V. nastalo další období rozkvětu. Anna strávila většinu svého života v Německu a rozhodla se proto v Petrohradu vytvořit typicky evropský dvůr. Obklopila se z velké části Němci a veškerá dvorská zábava probíhala v duchu evropského životního stylu. V tomto směru ji následovala další panovnice, Alžběta I. Petrovna (vládla 1741 -1761), dcera Petra I. Velikého. Byla schopnou, mírnou a energickou panovnicí. Za její vlády nastal velký rozkvět kultury a vědy. V Petrohradu na ni upomínají hlavně nádherné barokní paláce (např. Zimní palác) navrhované jejím oblíbeným architektem Bartolomeem Rastrellim. O další zvelebení města se zasadila carevna Kateřina II. Veliká (vládla 1762 – 1796), manželka Alžbětina syna Petra III. Byla původem německá princezna, ale rychle si osvojila ruský jazyk a oblíbila ruskou kulturu. Byla osvícenou a uměnímilovnou panovnicí, avšak kritická situace ruských nevolníků se za její vlády nijak nezměnila. V Petrohradu nechala postavit Akademii věd, Mramorový a Tauridský palác, Zimní palác rozšířila o Malou a Velkou Ermitáž a divadlo. Pro Ermitáž zakoupila skvostné sbírky evropského umění. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Petrohradu.